COMBO 5 – (CHO DA ĐỘC TỐ NHIỀU) LIỆU TRÌNH TÁI SINH PLUS GIẢI QUYẾT MỌI KHUYẾT ĐIỂM CỦA LÀN DA

2.645.000

Bổ sung hàng tỷ Lợi Khuẩn & Củng cố Hàng rào Đề kháng da
Giải quyết mọi khuyết điểm của làn da

MUA
4 Vi Sinh (2.0 Hoặc 2.7)
1 Sữa Rửa Mặt Dưỡng Trắng Nước Băng Alaska
TẶNG 1 Xịt Dưỡng Chuyên Sâu Miracle Essence Trị giá: 499.000 VNĐ + 1 Lăn kim

Danh mục: