COMBO 4 – (CHO DA ĐỘC TỐ VỪA) LIỆU TRÌNH TÁI SINH MỌI KHUYẾT ĐIỂM CỦA LÀN DA

2.595.000

Bổ sung hàng tỷ Lợi Khuẩn & Củng cố Hàng rào Đề kháng da

MUA
3 Vi Sinh 2.0 (2.0 HOẶC 2.7)
1 Xịt Dưỡng Chuyên Sâu Miracle Essence
1 Sữa Rửa Mặt Dưỡng Trắng Nước Băng Alaska

TẶNG 1 Xịt Dưỡng Chuyên Sâu Miracle Essence Trị giá: 499.000 VNĐ + 1 Lăn kim

Danh mục: